Gimnazija Kranj osvojila naslova najboljše delegacije in najboljšega delegata Štefana Grašiča iz 4. h

24. november 2022 / Avtor: Avtor: Štefan Grašič iz 4. h; Fotografije: arhiv Pravne fakultete v Ljubljani

Pravna fakulteta v Ljubljani je organizirala simulacijo Združenih narodov MUNLawS 2022

Gimnazija Kranj osvojila naslova najboljše delegacije in najboljšega delegata Štefana Grašiča iz 4. h

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bila od 11. do 13. novembra 2022 simulacija zasedanja Združenih narodov MUNLawS 2022. Konference se je udeležilo 180 dijakov in študentov z različnih gimnazij iz Slovenije in tujine, od tega 5 dijakov kluba KranjMUN na Gimnaziji Kranj.
Dijaki in študenti so v vlogi delegatov skozi nastope in debate razvijali veščine javnega nastopanja, argumentiranja stališč ter komunikacije v tujem jeziku, prav tako pa so navezovali stike z mladimi iz drugih šol. Udeleženci so pridobili bogata znanja na področju mednarodnih odnosov in trenutnega stanja v svetu. Predsedujoči so v času razprav ocenjevali posamezne delegate po različnih kriterijih (npr. smiselnost in poznavanje pozicij držav, ustreznost izražanja med javnim nastopanjem, kultura komunikacije in lobiranje) in na zadnjem skupnem zasedanju delegatom podelili nagrade najbolj zaslužnim. Gimnazija Kranj je prejela nagrado za najboljšo delegacijo. Nagrado za najboljšega delegata (Best Delegate) v Varnostnem svetu je prejel Štefan Grašič iz 4. h.

 V šestih odborih so delegati razpravljali o različnih temah

V Evropskem svetu (European Council) so delegati razpravljali o položaju prihodnjih generacij v zvezi s stabilno finančno in okoljsko ureditvijo ter o pristopu Evropske unije k jedrski energiji.
V odboru za NATO so delegati odprli vprašanje varnostnega položaja v baltskih in nordijskih državah ter uporabe umetne inteligence in avtonomnega orožja kot obrambnega sredstva.
Delegati v Varnostnem svetu (Security Council) so načeli kritično temo o krizi v Ukrajini in o reformi Varnostnega sveta OZN.
Svet za človekove pravice (Human rights council) je naglasil temo preprečevanja tihotapljenja migrantov ter posledic množičnega nadzora nad človekovimi pravicami.
V odboru INTERPOL so se posvetili reševanju vprašanj v zvezi z izvršljivostjo rdečega obvestila (red notice) in s tem povezanimi zlorabami ter stanju v Ukrajini glede preprečevanja širjenja kriminala ter trgovine z orožjem.
Meddržavno sodišče (International Court of Justice) se je ukvarjalo z oboroženimi dejavnostmi na ozemlju Ljudske republike Belarije.
Spravno in arbitražno sodišče (Court of Conciliation and Arbitration) pa je obravnavalo arbitražo v zvezi z vesoljskimi dejavnostmi in umetno inteligenco med Republiko Antlia in Kraljevino Ruchbah.

nazaj na Novice