Iniciativa za okolju prijaznejše aktivnosti in dogodke

20. februar 2023 / Avtor: dijaki krožka EPAS Gimnazija Kranj, Fotografije: Uma Černe Klofutar in Jure Jeraj

Kranjski gimnazijci na krožku EPAS o našem prispevku k zmanjševanju onesnaževanja in podnebnih sprememb

Iniciativa za okolju prijaznejše aktivnosti in dogodke

Dijaki krožka EPAS (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta) smo se v mesecu januarju udeležili pogovora z evropskima poslancema dr. Klemenom Grošljem in Ljudmilo Novak. Zavedeli smo se, kako pomembno je, da šolske skupnosti enodnevne promocijske dogodke in druge dneve aktivnosti, ki so ključnega pomena za uresničevanje poslanstva šol, vselej organiziramo na način, ki - kar se le da - zmanjšuje naš prispevek k onesnaženju in podnebnim spremembam.
Dijaki se zavedamo, da na gimnaziji pomembno vlogo igra zavest o okoljevarstvu. Vseeno menimo, da bi bilo možno nekatera področja še dodatno izboljšati, in sicer z odpravo kakršnekoli uporabe plastičnih ali papirnatih izdelkov za enkratno uporabo ipd. Želimo si, da bi k ozaveščanju o ravnanju s takšnimi izdelki spodbudili tako dijake kot tudi obiskovalce ter s tem zelene cilje Evropske unije širili znotraj skupnosti Gimnazije Kranj.
Predlagali bi zmanjšanje količine odpadkov, ki jih proizvedemo ob dnevih aktivnosti (kulturni in športni dnevi, ekskurzije … ). Pri teh dnevih je za odpadke največkrat kriva hrana oziroma embalaža, v kateri dijaki hrano dobijo v šoli. Za rešitev tega problema predstavljamo 2 rešitvi:

  • Prvo smo predstavili na zgoraj omenjenem pogovoru z evropskima poslancema. Predlagamo, da dijaki za vsak dan dejavnosti od doma prinesejo svojo posodo za shranjevanje malice, v katero bodo vložili šolski sendvič, in svojo plastenko z navojem, ki jo doma napolnijo z vodo. S pomočjo dijakov bi šola lahko občutno zmanjšala rabo plastike.
  • Druga rešitev je menjava sendvičev s hrano primernejšo za transport, kot na primer s sirovkami, rogljički itd., za katere ne potrebujemo plastične folije, ki bi morala skupaj držati različne sestavine.

Poleg omenjenih rešitev smo zbrali še nekaj idej za zmanjšanje odpadkov na enodnevnih promocijskih dejavnostih:

  • Uporaba pribora iz kuhinje namesto pribora za enkratno uporabo. Na ta način bi znižali tako naš ogljični odtis kot tudi splošne stroške z dogodkom.
  • Ozaveščanje obiskovalcev o pomembnosti zmanjšanja odpadkov na enodnevnih dogodkih, predvsem na socialnih omrežjih in oglasnih tablah. Zdi se nam, da bi že to dejstvo privabilo nekaj obiskovalcev.
  • Dodatno obveščanje obiskovalcev o primernem ločevanju odpadkov. Na dogodkih, kjer je veliko ljudi, namreč sčasoma vsi začnejo metati smeti v vse smetnjake, ne glede na njihovo vsebino.

Prosimo vas za razmislek in povratno informacijo o tem, kaj menite o naših predlogih.

nazaj na Novice