MEP je odlična priložnost za izražanje mnenja in širjenje obzorja

22. oktober 2019 / Avtor: Vida Babič iz 3. h

Na simulaciji evropskega parlamenta MEP sodelujejo dijaki iz vse Evrope.

MEP je kratica za simulacijo evropskega parlamenta, ki mladim, ki se zanimamo za aktualne dogodke, ponuja priložnost, da izrazimo svoja mnenja in s tem dokažemo starejšim generacijam, da nismo izgubljena generacija, ki je popolnoma nezainteresirana.

Vsak član delegata sodeluje v komiteju, ki se najbolj ujema z njegovimi oziroma njenimi zanimanji. Delegatki z Gimnazije Kranj sva sodelovali v komiteju AFET (evropski odbor za zunanje zadeve) in v komiteju LIBE (evropski odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve). Sodelovali smo v debati in oblikovali resolucijo, ki je zadevala problem našega komiteja. Ko so bile resolucije napisane in natisnjene, smo se vsi komiteji zbrali v sejni dvorani na generalni skupščini. O resolucijah smo debatirali, jih zagovarjali in napadali, na koncu pa še glasovali, ali bi jo sprejeli.

MEP je odlična priložnost, da izraziš svoja mnenja, stkeš nova prijateljstva in razširiš svoja obzorja.

nazaj na Novice