Na Gimnaziji Kranj 24 zlatih maturantov, med njimi trije diamantni

13. julij 2021 / Avtor: Neža Zupančič Logar, prof., in Nataša Kne, prof. / Fotografije: Štefan Grašič iz 2. a

8 zlatih maturantov je na splošni maturi, 16 na mednarodni maturi. Mednarodni maturanti Maruša Kristan, Pia Kristanc in Maj Marcel Škof so diamantni.

Na Gimnaziji Kranj 24 zlatih maturantov, med njimi trije diamantni

Na Gimnaziji Kranj smo 12. julija 2021 podelili maturitetna spričevala 121. generaciji kranjskih gimnazijcev. Dijake so nagovorili ravnatelj mag. Aljoša Brlogar, kranjski podžupan Janez Černe in predsednik Alumnov Gimnazije Kranj Gregor Benčina. Slavnostni govorniki, ki so vsi trije tudi kranjski gimnazijci, so izpostavili željo po znanju, željo po uspehu in vztrajnost kot pomembne vrline mladega človeka, ki z maturo v žepu vstopa v svet odraslosti.

Na Gimnaziji Kranj je k splošni maturi pristopilo 181 kandidatov, le dva mature nista uspešno opravila, torej je uspešnost 98,9%, v Sloveniji je uspešnost 96%. Med letošnjimi četrtošolci le 4 od 185 niso uspešno zaključili 4. letnika, kar govori o velikem zaupanju naših profesorjev. Pisne izpite so kandidati opravljali 4. maja 2021 in med 29. majem in 16. junijem 2021, ustne izpite pa od 14. do 23. junija 2021. Z rezultati splošne mature so bili kandidati seznanjeni 12. julija 2021, s pomočjo svoje šifre pa so si jih lahko istega dne od 8. ure zjutraj ogledali tudi na spletu. Maturo so opravljali redni dijaki gimnazije, dijaki maturitetnega tečaja, dijaki s poklicno maturo, ki so opravljali 5. predmet, lanski dijaki maturitetnega tečaja in redni dijaki, ki so popravljali ali izboljševali ocene, ter občani.

Povprečno število doseženih točk naših rednih dijakov, ki so uspešno opravili maturo v spomladanskem roku, je 21,51 (v Sloveniji 20,99). V Sloveniji sta bila 302 zlata maturanta, od tega 15 z vsemi točkami. Pri nas je bilo odličnih 8, kar je 4,46 % naše populacije, slovensko povprečje pa znaša 5,21 % populacije. Zlati maturanti pri splošni maturi:

  Priimek Ime Točke Razred
1 Jovanović Maks 32 4. a
2 Bodlaj Jaka 31 4. a
3 Babnik Jeglič Ana 31 4. b
4 Križaj Meta 31 4. e
5 Jarc Anže 30 4. a
6 Kveder Ana 30 4. a
7 Jeršin Tadej 30 4. b
8 Šalej Anita 30 4. f

16 zlatih maturantov med deseto generacijo mednarodne mature na Gimnaziji Kranj, med njimi trije diamantni

Maja 2021 je maturo z odliko opravilo 16 dijakov, kar je 72,37 % vseh dijakov, dosegli so 40 točk in več od vseh možnih 45 točk, od tega so trije dijaki dosegli vse točke.

6. julija 2021 so bili znani rezultati mednarodne mature. V svetovnem merilu je mednarodno maturo uspešno opravilo več kot 140.000 dijakov, na Gimnaziji Kranj pa devetič v zgodovini naše šole 22 dijakov. Svetovno povprečje na mednarodni maturi je približno 30 točk, naše pa visokih 41,41 točke, kar je za 0,28 točke manj kot lani (41,64 točke). V svetovnem merilu maturo vsako leto uspešno opravi približno 79 % dijakov, na Gimnaziji Kranj pa 100 %.

  Ime Priimek splošni uspeh
1 Maruša Kristan 45
2 Pia Kristanc 45
3 Maj Marcel Škof 45
4 Hana Brezar 44
5 Špela Koprivnikar 44
6 Tjaša Sušnik 44
7 Klara Babič 43
8 Vida Babič 43
9 Simon Bukovšek 43
10 Lovrenc Cvijič 43
11 Marcel Čarman 43
12 Eva Igličar 43
13 Tara Gantar 42
14 Leja Meglič 40
15 Luka Perc 40
16 Nives Rupnik 40

nazaj na Novice