Na Gimnaziji Kranj kar 34 zlatih maturantov

13. julij 2020 / Avtor: mag. Fani Mavrič in Nataša Kne, prof. / Fotografije: Nataša Kne, prof.

16 zlatih maturantov je na splošni maturi, 18 na mednarodni maturi. Zlati maturant Job Stopar je dosegel 97 točk pri geografiji.

Na Gimnaziji Kranj kar 34 zlatih maturantov

K maturi je na Gimnaziji Kranj pristopilo 171 kandidatov. Maturo je uspešno opravilo 168 maturantov, Uspešnost mature je tako visokih 98,24 %, V Sloveniji je bilo uspešnih 93,92 %. Povprečno število doseženih točk naših rednih dijakov, ki so uspešno opravili maturo v spomladanskem roku je 21,77 (v Sloveniji 20,35). V Sloveniji je bilo zlatih maturantov 280, od tega 11 z vsemi točkami. Pri nas je bilo odličnih 16, kar je 12,2 % naše populacije, slovensko povprečje pa znaša 5,03 % populacije. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v prvi letnik vpisano 192 dijakov. V šolskem letu 2019/2020 je bilo v 4. letnik splošnega programa vpisanih 172 dijakov, 22 dijakov pa v zaključni letnik mednarodne mature (skupaj 194). Med letošnjimi četrtošolci 1 od 172 ni uspešno zaključil 4. letnika. Največje število točk pri splošni mature iz Geografije (97 točk) v Sloveniji je dosegel dijak Job Stopar iz 4. b.

  Priimek Ime Točke Razred
1 Žnidar Žan 32 4. b
2 Barba Matija 31 4. e
3 Draksler Iza 31 4. a
4 Gortnar Nika 31 4. f
5 Kuralt Vid 31 4. a
6 Lebar Hana 31 4. a
7 Lipovec Miha 31 4. f
8 Potočnik Helena 31 4. c
9 Ravnihar Alin 31 Izboljševanje mature
10 Arzenšek Maša 30 4. a
11 Dolhar Jakob 30 4. e
12 Kmetič Ajda 30 4. č
13 Marčun Miha 30 4. e
14 Meterc Tinkara 30 4. f
15 Roblek Nika 30 4. f
16 Stopar Job 30 4. b
17 Urh Tina 30 4. e

18 zlatih maturantov med deveto generacijo mednarodne mature na Gimnaziji Kranj

6. julija 2020 so bili znani rezultati mednarodne mature. V svetovnem merilu je mednarodno maturo uspešno opravilo več kot 120.000 dijakov, na Gimnaziji Kranj pa devetič v zgodovini naše šole 22 dijakov. Z odliko je maturo opravilo 18 dijakov, kar je 81,82 % vseh dijakov, dosegli so 40 točk in več od vseh možnih 45 točk. Svetovno povprečje na mednarodni maturi je približno 29 točk, naše pa visokih 41,64 točke, kar je za 3 točke bolje kot lani (38,64 točke). V svetovnem merilu maturo vsako leto uspešno opravi približno 78 % dijakov, na Gimnaziji Kranj pa 100 %. Zlati maturanti na mednarodni maturi so:

  Ime Priimek točke Razred
1 Zala Blaznik 44 4. h
2 Ema Grmek 44 4. h
3 Jure Kobal 44 4. h
4 Neža Peternel 44 4. h
5 Brina Skaza 44 4. h
6 Brina Avsec 43 4. h
7 Una Iza Grandovec 43 4. h
8 Juš Lesjak 43 4. h
9 Peter Franc Letonja 43 4. h
10 Tevž Lotrič 43 4. h
11 Maks Klemenčič 42 4. h
12 Marcel Malovrh 42 4. h
13 Tevž Sitar 41 4. h
14 Matevž Crček 40 4. h
15 Jan Klemenc 40 4. h
16 Gašper Košir 40 4. h
17 Lia Sara Likar 40 4. h
18 Oskar Šubic 40 4. h

nazaj na Novice