Regijskega tekmovanja iz angleščine za tretješolce se je udeležilo šest kranjskih gimnazijcev

14. maj 2021 / Avtor: Kristjan Benedik iz 3. b

Najbolj sem ponosen na moje vrstnike in nase, da nam je uspelo premagati ovire in dokazati, kaj vse zmoremo.

Regijskemu tekmovanju iz angleščine za gimnazijce 3. letnikov, ki je letošnje leto potekalo 22. marca 2021, je 7. aprila 2021 sledila še državna raven. Tekmovanje je organiziralo Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenija. Čeprav je preizkus deloma potekal preko spleta, kar že samo po sebi zmanjša pritisk, je bilo potrebno za osvojitev najvišjega števila točk znati marsikaj: od angleških pregovorov do spreganja glagolskih izjem in drugače neznanih glagolov. Tekmovanje je zajemalo tudi naloge, za katere je bilo treba prebrati dramo Mousetrap oziroma Mišolovko pisateljice Agathe Christie.

Kljub zahtevnemu nivoju regijskega tekmovanja se nas je na državno tekmovanje uspelo uvrstiti kar šest dijakov Gimnazije Kranj. Tam smo morali še podrobneje pokazati znanje iz jezikovne natančnosti, poznavanja idiomov, slušnega razumevanja in pisanja sestavka. Gorenjsko regijo smo odlično zastopali ter osvojili tudi eno srebno priznanje. Čeprav je to tekmovanje pravi izziv tudi za tiste, ki smo še tako vešči angleščine, nam lahko tovrstna priznanja dodatno pomagajo tudi pri iskanju štipendije. Najbolj sem ponosen na sovrstnike in nase, da nam je uspelo premagati ovire in dokazati, kaj vse zmoremo.

Aktiv anglistov vsem dijakom tekmovalcem čestita za izkazano znanje, veščine in osvojena priznanja! Nekaj navidnejših uspehov z državnega tekmovanja: Kristjan Benedik, 23. mesto in osvojeno srebrno priznanje, Miha Persyn, 38. mesto, Lara Potočnik, 52. mesto, Monika Sunesko, 75. mesto, in Zala Mišov, 82. mesto v državi. V kategoriji za dijake mednarodnih oddelkov je Nace Kokelj zasedel izjemno 4. mesto ter osvojil srebrno prizanje.

nazaj na Novice