V spomin: mag. Slavko Brinovec (1936–2022)

18. januar 2022

Poslovil se je šolnik, športnik, vodilni metodik pouka geografije, dolgoletni pomočnik ravnatelja, profesor in nekdanji dijak Gimnazije Kranj mag. Slavko Brinovec.

V spomin: mag. Slavko Brinovec (1936–2022)

17. januarja 2022 smo se na kranjskem pokopališču poslovili od Slavka Brinovca, velikega Kranjčana, športnika, šolnika, trenerja, športnega funkcionarja, dolgo časa vodilnega metodika pouka geografije v Sloveniji in dolgoletnega pomočnika ravnatelja Gimnazije Kranj. Rodil se je 25. aprila 1936 v Kranju. Vse življenje je preživel v Kranju. V zakonu z ženo Ido sta se jima rodila dva sinova, Matjaž in Marko. Na naši gimnaziji je maturiral leta 1955, se vpisal na filozofsko fakulteto, dokončal študij geografije in po odsluženem vojaškem roku leta 1962 začel učiti najprej na OŠ Goriče, potem pa na OŠ Franceta Prešerna, kjer je postavil prvo sodobno geografsko učilnico. Leta 1971 je začel poučevati na Gimnaziji Kranj in na njej ostal do upokojitve leta 1999. Mag. Slavko Brinovec je bil zelo aktiven na šolskem in tudi športnem področju. Za dosežke na športnem področju je leta 1993 prejel Bloudkovo nagrado.

Učitelji Gimnazije Kranj se ga bomo še posebej spominjali po njegovem pedagoškem delu. Bil je odličen učitelj geografije in pionir na področju uporabe učne tehnologije pri pouku. S tega področja je tudi magistriral. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je predaval metodiko. Leta 1981 je postal pomočnik ravnatelja Gimnazije Kranj in to ostal do svoje upokojitve. Za delo v šolstvu je leta 1994 prejel nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. Za delo v domačem kraju na športnem in šolskem področju je poleg ostalih priznanj leta 1999 prejel veliko plaketo Mestne občine Kranj. Vse nagrade in priznanja govorijo o ogromnem delu, ki ga je opravil mag. Slavko Brinovec. Tisti, ki smo ga poznali, vemo, da je svoje delo opravljal lahkotno, toda vztrajno in odločno. Nikoli ga nismo slišali, da bi tožil, da ima preveč dela. Bil je kot labod, ki dostojanstveno in mirno plava po gladini, njegovega dela pod vodo pa ne opazimo. Prejšnji teden smo se pogovarjali v zbornici, da je večino starejših kolegov prav on pripeljal v Gimnazijo Kranj. Čeprav formalno ni zaposloval on, je spremljal učitelje in nekdanje gimnazijce ter nas mnoge poklical, ko se je pokazala potreba po novem učitelju.

Kljub čudnemu koronačasu se je na dan pogreba od njega prišlo poslovit ogromno Kranjčanov. Ko v gozdu pade mogočni hrast, se gozd zatrese.

mag. Franc Rozman, pomočnik ravnatelja Gimnazije Kranj

Bibliografija

  • Oblike dela pri pouku geografije, Geografski obzornik, 36, 1989, št. 3, 3-6.
  • Didaktična načela pri pouku geografije, Geografski obzornik, 38, 1991, št. 1, 11-14; št. 2, 13-16.
  • Atlas sveta za osnovno šolo, Ljubljana, 1997 (strokovni urednik in avtor vsebin, 12 ponatisov).
  • Kranj na Internetu, Geografija v šoli, 6, 1997, št. 1, 63-64.
  • Multimedijski sistem pri pouku geografije, Geografija v šoli, 3, 1993, 140-146.
  • Uredimo si geografsko učilnico in kabinet: priročnik za učitelje, Ljubljana, 1999.
  • Kako poučevati geografijo: didaktika pouka, Ljubljana, 2004.
  • Veličastnih šestdeset let kranjskega vaterpola, Kranj, 2006.
  • Uporaba elektronskih učbeniških gradiv pri pouku geografije, Geografija v šoli, 18, 2009, št. 1, 26-32.
  • Razvoj vaterpola v samostojni Sloveniji, Ljubljana, 2014.

Fotografija: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/brinovec-slavko/

nazaj na Novice