V spomin: mag. Valentin Pivk (1933–2021)

27. april 2021

Zapustil nas je slovenski šolnik in dolgoletni ravnatelj Gimnazije Kranj mag. Valentin Pivk.

V spomin: mag. Valentin Pivk (1933–2021)

Fotografija: zasebni arhiv

Po kratkotrajni bolezni je v torek zjutraj, 27. aprila 2021, v 88. letu starosti oči za vedno zaprl dijak, profesor in ravnatelj Gimnazije Kranj mag. Valentin Pivk.

Na Gimnaziji Kranj je ravnateljeval 22 let, od leta 1974 do svoje upokojitve leta 1996, kar predstavlja enega najdaljših stažev na tej šoli. V času njegovega ravnateljevanja se je podvojilo število vpisanih dijakov, obnovila gimnazijska stavba in leta 1979 dogradil nov prizidek, kar je omogočilo sodoben pouk z moderno učno opremo. Vseskozi je sodeloval pri reformi slovenskega šolstva. Bil je eden redkih in posebej dejaven pri ponovni uvedbi gimnazije leta 1990 in mature leta 1995, pri čemer je zagovarjal vidik dviga kvalitete slovenskega šolstva. Izkazalo se je, da je imel prav. Pomembno je prispeval k ohranjanju in povečanju ugleda Gimnazije Kranj kot vodilne gorenjske izobraževalne ustanove.

Rodil se je 1. februarja 1933 v družini šestih otrok na domačiji Pri petelinu v Žirovskem Vrhu. Na Gimnaziji Kranj je maturiral leta 1953, iz fizike je diplomiral na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani leta 1959, magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1978. Fiziko in matematiko je poučeval na gimnazijah v Škofji Loki in Kranju. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru je bil promoviran za višjega predavatelja. Leta 1997 je prejel nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju šolstva.

Svojega pedagoškega poslanstva mag. Valentin Pivk ni izpolnjeval le na šoli in v šolskih institucijah, temveč je objavil tudi številne članke in razprave o šolstvu, pedagogiki, slovenski zgodovini. S področja šolstva je napisal okrog 90 člankov in razprav, ki so bili objavljeni v Prosvetnem delavcu/Šolskih razgledih, reviji Vzgoja in izobraževanje, Naših razgledih, Delu, Gorenjskem glasu in periodičnih zbornikih Gimnazije Kranj.

Na Gimnaziji Kranj smo hvaležni in ponosni na njegovi obsežni in izčrpni monografiji Gimnazija Kranj in stoletje njenih matur iz leta 2001 ter Gimnazija Kranj 1810–2010 (Dvesto let od začetka izobraževanja v Kranju) iz leta 2010. Predan je bil pedagoškemu delu, raziskovanju in svoji gimnaziji.Mag. Valentina Pivka bomo ohranili v spoštljivem in lepem spominu.

nazaj na Novice