Večina kranjskih gimnazijcev športno zelo aktivnih

12. maj 2020 / Avtor: Boris Urbanc, profesor športne vzgoje

Anketa o športnih aktivnostih dijakov Gimnazije Kranj med karanteno pokazala, da so raztezne vaje in vaje za moč najpogostejša izbira.

Na vzorcu 629, kar predstavlja 78 % dijakov Gimnazije Kranj, je bila po petih tednih karantene opravljena anketa s področja športa. Enakomerno so se odzvali dijaki tako po letnikih kot po spolu. Vprašanje, vezano na ukvarjanje s športom pred karanteno, je postreglo z naslednjim odgovorom: več kot tretjina dijakov je včlanjena v klube, dobra tretjina se redno ukvarja s športom, a niso člani, približno petina pa se s športom srečuje samo v okviru športne vzgoje v šoli. Ostali odgovori so vezani na čas med karanteno. Le redki posamezniki (manj kot 2 %) se s športom ne ukvarjajo, dobra desetina pa toliko, kolikor ur športne vzgoje imajo na urniku. Več kot tri četrtine anketiranih se s športom ukvarja tri do pet ur na teden ali več.

Med športi v naravi je pri fantih najbolj priljubljen tek, sledijo kolesarjenje ter pohodništvo in planinarjenje. Tudi pri dekletih je tek na prvem mestu, sledijo pohodništvo in planinarjenje ter kolesarjenje. Za oba spola velja: samo hoja zadostuje dobri desetini. Dve desetini anketiranih pa se ukvarjata z drugimi športi. V tej rubriki so omenjeni tudi delo na vrtu in kmetiji ter dobrodelnost.Med športi, s katerimi se mladina ukvarja doma, prevladujejo raztezne vaje in vaje za moč. Četrtina vseh anketiranih izvaja tudi jogo in sproščanje, četrtina deklet tudi ples in aerobiko. Med vsemi odgovori so bili le trije neustrezni. Vsem, ki ste sodelovali v anketi, se iskreno zahvaljujem za sodelovanje.

Statistiko in grafe si lahko ogledate preko spodnje povezave: http://projekti.gimkr.si/anketa/Anketa%20-%20%C5%A1vz%20-%20powerPoint.pptx

nazaj na Novice