Vrhunski dosežki dijakov kljubujejo razmeram in nudijo vzor mnogim

07. september 2020 / Avtor: Hana Bujanović Kokot iz 4. h / Fotografije: Nataša Kne, prof.

V težkih razmerah zbrali 413 bronastih, 60 srebrnih in 41 zlatih priznanj, 7 naslovov državnih prvakov in 7 medalj z olimpijskih tekmovanj iz znanja.

Vrhunski dosežki dijakov kljubujejo razmeram in nudijo vzor mnogim

Mnogo dogodkov, načrtov in celo tekmovanj je bilo v lanskem šolskem letu odpovedanih zaradi pandemije COVID19, še več, vključno s samim poukom, se jih je preselilo na splet, kjer so se morali tako organizatorji kot udeleženci soočati z drugačnostjo izvedbe, kranjski gimnazijci pa so s svojimi dosežki, ki kljubujejo razmeram, Gimnazijo Kranj ponovno postavili na sam vrh. Dijaki so bili namreč neverjetno uspešni na maturi, kjer je letos kar 34 zlatih maturantov – 16 na splošni maturi in kar 18 na mednarodni maturi – vrhunsko pa so se odrezali tudi na tekmovanjih iz znanj, s katerih so letos prinesli 413 bronastih, 60 srebrnih in 41 zlatih priznanj, osvojili 7 naslovov državnih prvakov in 7 medalj z olimpijskih tekmovanj iz znanja. Najuspešnejše dijake smo tudi letos počastili na slavnostni podelitvi plaket, priznanj in pohval, ki sta jo povezovala dijaka 3. f, Vito Krajnik in Alja Lah. Vsem dijakom čestitamo za osvojene dosežke in se zavedamo, da uspeh ni mogoč brez trdega dela, žrtvovanj in predanosti.

Prejemniki velike plakete

Tevž Lotrič iz 4. h za:

 • zlato medaljo na Nordijsko-Baltski fizikalni olimpijadi,
 • zlato medaljo na Evropski fizikalni olimpijadi in priznanje za najboljšo rešitev teoretične naloge,
 • srebrno medaljo na matematični olimpijadi Cyberspace Mathematical Competition (CMC),
 • naziv državnega prvaka iz programiranja RKT,
 • naziv imena tedna na Valu 202
 • povprečje 5.0 v četrtem letniku.

Tevž je v prejšnjih letih med drugim osvojil tudi zlato medaljo za 3. mesto na mednarodni naravoslovni olimpijadi v drugem letniku, zlato medaljo za 5. mesto na evropski fizikalni olimpijadi, zlato medaljo na 50. mednarodni fizikalni olimpijadi v Tel Avivu za 17 mesto, kar je največji dosežek posameznika iz Slovenije v vseh 50 letih, in priznanje na 60. mednarodni matematični olimpijadi v Bathu v tretjem letniku. Je večkratni državni prvak iz logike in matematike.

Simon Bukovšek iz 3. h za:

 • srebrno medaljo na Nordijsko-Baltski fizikalni olimpijadi,
 • naziv državnega prvaka iz astronomije in uvrstitev v ekipo za 14. mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike, ki naj bi potekala konec septembra,
 • priznanje na Evropski fizikalni olimpijadi,
 • zlato priznanje iz logike
 • povprečje 5.0 v tretjem letniku.

Marcel Malovrh iz 4. h za:

 • bronasto medaljo na Sanktpeterburški astronomski olimpijadi v kategoriji srednjih šol,
 • udeležbo na filozofski olimpijadi,
 • 4. mesto in zlato priznanje na državnem Cankarjevem tekmovanju
 • povprečje 5.0 v četrtem letniku.

Marcel je v drugem letniku osvojil tudi bronasto medaljo na naravoslovni olimpijadi.

Benjamin Bajd iz 2. a za:

 • srebrno medaljo na srednjeevropski olimpijadi v informatiki,
 • naziv državnega prvaka v računalniškem razmišljanju Bober,
 • zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike,
 • zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike
 • zlato priznanje na evropskih statističnih igrah v kategoriji B.

Una Iza Grandovec iz 4. h za:

 • bronasto medaljo na filozofski olimpijadi eIPO 2020
 • povprečje 5.0 v četrtem letniku.

Neža Peternel iz 4. h za:

 • odlično organizacijo in vodenje programa OIV
 • povprečje 5.0 v četrtem letniku.

Neža je v prejšnjih letih osvojila tudi naziv državne prvakinje na državnem tekmovanju logike, 3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz kemije v prvem letniku in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike v drugem letniku.

Helena Potočnik iz 4. c za:

 • zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike
 • same petice v spričevalu vsa štiri leta.

Helena je v prejšnjih letih osvojila tudi zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike v prvem letniku, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz biologije v drugem letniku, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz kemije in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine v tretjem letniku.

Ronja Čeferin iz 4. e za:

 • same petice v spričevalu vsa štiri leta.

Ronja je v prejšnjih letih prejela tudi zlato priznanje na državnem tekmovanju iz geografije v prvem, drugem in tretjem letniku, v prvem letniku pa se je udeležila tudi geografske olimpijade.

Veliko plaketo za same petice v spričevalu vsa štiri leta prejmejo tudi Tina Urh iz 4. e, Brina Skaza in Zala Blaznik iz 4. h.

Malo plaketo za odličen uspeh na maturi je prejelo 17 dijakov splošne mature in 18 dijakov mednarodne mature:

 • Vid Kuralt, Hana Lebar in Iza Draksler iz 4. a,
 • Žan Žnidar in Job Stopar iz 4. b,
 • Helena Potočnik iz 4. c,
 • Mitja Barba, Jakob Dolhar, Miha Marčun in Tina Urh iz 4. e,
 • Nika Gortnar, Miha Lipovec, Tinkara Meterc in Nika Roblek iz 4. f,
 • Brina Avsec, Zala Blaznik, Matevž Crček, Una Iza Grandovec, Ema Grmek, Jan Klemenc, Maks Klemenčič, Jure Kobal, Gašper Košir, Juš Lesjak, Peter Franc Letonja, Lia Sara Likar, Tevž Lotrič, Marcel Malovrh, Neža Peternel, Tevž Sitar, Brina Skaza in Oskar Šubic iz 4. h.

Malo plaketo za naziv državnega prvaka prejmejo naslednji dijaki:

 • Izabela Letonja iz 1. b za dosežke na državnem Cankarjevem tekmovanju,
 • Tjaša Sušnik iz 3. h za dosežke na novinarsko-ekološkem tekmovanju Zeleno pero in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike,
 • Iza Draksler in Neža Pogačar iz 4. a za dosežke na evropskih statističnih igrah v kategoriji A
 • Job Stopar iz 4. b za dosežke v turističnem vodenju.

Vsi so šolsko leto zaključili s povprečjem 5.0.

Malo plaketo za odličen uspeh s samimi peticami prejmejo tudi:

 • Martina Potočnik iz 4. c, ki je osvojila tudi zlato priznanje na državnem Cankarjevem tekmovanju,
 • Maj Marcel Škof iz 3. h, ki je osvojil tudi zlato priznanje na evropskih statističnih igrah v kategoriji A,
 • Gaja Bumbar iz 2. a, ki je osvojila tudi zlato priznanje na evropskih statističnih igrah v kategoriji B,
 • Anara Nemanič iz 2. a, ki je osvojila tudi 2. mesto in s tem zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike,
 • Gašper Košir iz 4. h, ki je osvojil tudi zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike,
 • Nejc Urh iz 2. a, ki je osvojil tudi zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike,
 • Marko Zupan iz 4. c, ki je z raziskovalno nalogo na regijskem tekmovanju v svoji kategorij osvojil 1. mesto,
 • Brina Avsec iz 4. h, ki je z raziskovalno nalogo na regijskem tekmovanju v svoji kategorij osvojila 1. mesto,
 • Neli Mrkun iz 3. c, ki je z raziskovalno nalogo na regijskem tekmovanju v svoji kategorij osvojila 1. mesto,
 • Juš Lesjak iz 4. h, ki je sodeloval tudi pri promociji šole,
 • Oskar Šubic iz 4. h, ki je sodeloval tudi pri promociji šole,
 • Erazem Pivk iz 4. h, ki je odlično vodil dijaško skupnost in sodeloval pri promociji šole,
 • Eva Bitežnik iz 2. c, ki je osvojila tudi naziv svetovne prvakinje v plesu v kategoriji modern, formacije člani.

Malo plaketo za odličen uspeh s samimi peticami prejmejo tudi:

 • Maša Arzenšek in Vid Kuralt iz 4. a,
 • Maruša Lučič Bolka in Žan Žnidar iz 4. b,
 • Ema Šumi iz 4. c,
 • Ajda Kmetič in Teja Pečnik iz 4. č,
 • Jakob Dolhar in Miha Marčun iz 4. e,
 • Tinkara Meterc iz 4. f,
 • Matevž Crček, Maj Čufer, Ema Grmek, Maks Klemenčič, Jure Kobal, Peter Franc Letonja in Tevž Sitar iz 4. h,
 • Ana Babnik Jeglič in Eva Grašič iz 3. b,
 • Meta Križaj iz 3. e,
 • Anita Šalej iz 3. f,
 • Pia Kristanc iz 3. h,
 • Lan Jeler iz 2. a,
 • Nika Mencej iz 2. b,
 • Jona Levar iz 2. c,
 • Katarina Sekne iz 2. č,
 • Živa Zupan iz 2. f,
 • Filip Jerala in Alja Šlenc iz 1. a,
 • Vito Grilc in Ana Jagodic iz 1. b,
 • Tjaša Hribar iz 1. c,
 • Brina Filipina Jesihar iz 1. č,
 • Jan Golob in Zala Pogačar iz 1. e.

Priznanje prejmejo:

 • za zlato priznanje na državnem Cankarjevem tekmovanju Andraž Rakovec iz 4. b, ki se je uvrstil na 2. mesto, Jaka Florjančič iz 4. c, ki se je uvrstil na 4. mesto in Neja Prodan iz 1. a,
 • za zlato priznanje na evropskih statističnih igrah v kategoriji A Matej Aleksov in Ana Kveder iz 3. a, Špela Koprivnikar iz 3. h in Klemen Osterman iz 2. a za zlato priznanje na evropskih statističnih igrah v kategoriji B,
 • za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike Tadeja Vodnik iz 1. č, Lovro Lotrič iz 1. a, Ivana Nagode iz 3. f in Gabi Porenta iz 4. e,
 • Nadja Jevnikar iz 3. e za osvojeno 2. mesto na državnem tekmovanju iz kitajščine,
 • Žan Ambrožič iz 1. a za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike in zlato priznanje na državnem priznanju iz naravoslovja,
 • Tia Vita Ćurčić iz 2. a za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike in zlato priznanje na državnem tekmovanju v poznavanju sladkorne bolezni,
 • Gregor Globevnik iz 3. a za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike in zlato priznanje na evropskih statističnih igrah v kategoriji A,
 • Nina Cankar iz 2. a za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz naravoslovja,
 • Hana Bujanović Kokot iz 3. h za zlato priznanje na evropskih statističnih igrah v kategoriji A in uvrstitev med najboljših pet srednješolcev, ki so se potegovali za Župančičevo frulico,
 • Varvara Titova iz 2. a za zlato priznanje na državnem tekmovanju v poznavanju sladkorne bolezni,
 • Marcel Čarman iz 3. h za častno omembo na filozofski olimpijadi eIPO 2020,
 • Nejc Soklič iz 4. č za sodelovanje pri promociji šole.

Pohvale za vrhunsko uvrstitev na regijskem tekmovanju prejmejo:

 • Meta Grilc iz 3. c, ki se je na regijskem tekmovanju iz angleščine uvrstila na 1. mesto (državno tekmovanje je odpadlo),
 • Maja Bešter iz 4. b, ki se je na regijskem tekmovanju odlično odrezala z dvema raziskovalnima nalogama,
 • Teja Roblek iz 3. c in Ana Remic iz 3. h, ki sta z raziskovalno nalogo na regijskem tekmovanju v svoji kategorij osvojili 1. mesto.

nazaj na Novice