Zavihaj rokav in Zavižaj vizijo

22. december 2023 / Avtor: Meta Gašperlin iz 3. h/Fotografije: Patricija Veldin, prof.

180 minut prevajanja v slovenščino iz angleščine, francoščine in nemščine

Zavihaj rokav in Zavižaj vizijo

V sredo, 6. decembra 2023, je na naši šoli potekal prevajalski izziv v sklopu projekta Sing-A-Vision oziroma Zavižaj vizijo. Projekt je namenjen udejstvovanju dijakov na prevajalskem, glasbenem in snemalnem področju. Naše dijakinje so sestavljale štiri ekipe. Dijakinje iz 3. a Rebeka Cankar, Živa Pogačnik in Nala Zec Jesenko so prevajale iz angleščine, dijakinje iz 3. c Diana Rogač, Sara Strle in Urša Poljanec iz nemščine, dijakinje iz 4. e Larisa Grbić, Nuša Kavčič in Ema Šavli iz angleščine, Meta Gašperlin iz 3. h in dijakinji iz 2. g Hana Sekne in Jona Gantar pa iz francoščine. Vsaka skupina se je odločala med petimi še neprevedenimi pesmimi v izbranem jeziku, nato pa je imela 180 minut časa, da jo je prevedla v slovenščino. Vse udeleženke so se odločno vrgle na delo in že po dveh urah oddale svoje prevode. Svoje vtise o izzivu je delila tudi ena izmed udeleženk, Rebeka Cankar.

Zakaj si se odločila za sodelovanje v prevajalskem izzivu Sing-A-Vision?
V sodelovanje me je prepričala moja profesorica za angleščino, ki verjame, da imam potencial za prevajanje poezije. Tudi sam koncept prevajanja pesmi, ki še niso bile prevedene v slovenščino, me je pritegnil. Poezija mi namreč s svojimi rimami, ritmom in drugimi glasovnimi figurami kot neizkušeni prevajalki predstavlja precejšen izziv.
Kako ste se s sošolkama lotile izbiranja pesmi in prevajanja?
Najprej smo prebrale vse ponujene pesmi ter se nato odločile na podlagi tematike pesmi, pa tudi glede na to, kako nam je bila všeč njena zunanja podoba. Na koncu smo se odločile, da bomo svoje sposobnosti preizkusile z rimanjem ter izbrale pesem, katere tematika nam je bila najbližje in najbolj razumljiva. S prevajanjem smo začele tako, da smo celotno pesem prevedle dobesedno ter nato s preobračanjem besed, vrstnega reda in iskanjem sinonimov skušale besedilo spraviti v izvirno obliko z rimami in verzi.
Si pričakovala, da bo prevajanje lažje ali težje?
Predvsem sem pričakovala, da bo prevajanje drugačno. Čeprav so se mi nekateri deli zdeli zelo težki, je bilo veliko manj zapletov, kot sem jih pričakovala. Pri tem mi je bilo v največjo pomoč, da pesmi nisem prevajala sama, saj je imela vsaka izmed nas treh drugačen pogled na temo. S sodelovanjem smo lažje našle pravilno interpretacijo in ustrezne izraze.
Kakšna se ti je zdela izkušnja?
Menim, da je bila to zelo zanimiva izkušnja, predvsem v tem pogledu, da zdaj mnogo bolj cenim delo prevajalcev, ki sem ga prej pogosto spregledala. Prav tako sta bila pomembna sodelovanje in timsko delo, hkrati pa smo tudi preizkusile meje svojega besednega zaklada, tako v angleščini kot tudi v slovenščini.
Bi še kdaj rada sodelovala na kakšnem podobnem tekmovanju?
Čeprav mi je bila izkušnja zelo zanimiva, se mi je zdelo prevajanje tudi izredno naporno. Zdi se mi, da bo prevajanje zame raje ostalo enkratna izkušnja. Vendar pa ne obžalujem, da sem se udeležila tekmovanja, in mislim, da je pomembno, da cenimo in nagrajujemo ljudi s prevajalsko žilico.

Prevajalski izziv je bil za vse udeleženke nepozaben, a tudi naporen dogodek. Ponudil jim je vpogled v prevajalsko industrijo, ki je pri nas marsikdaj spregledana. Zdaj pa vsi že nestrpno pričakujemo rezultate in se pripravljamo na naslednji izziv uglasbitev prevedenih pesmi. Ta bo potekal februarja in marca, aprila in maja pa mu bo sledil še zadnji izziv snemanje videospota.

nazaj na Novice